ONZE KENNISBANK

RENOVATIE & AANLEG

Mits de holes goed worden onderhouden, hebben golfbanen vaak een lange levensduur. Een baan die op een gezonde ondergrond ligt en regelmatig wordt bijgewerkt kan tot wel 60 jaar mee. Toch is er soms behoefte aan verandering. Een bestaande hole wordt dan gerenoveerd of opnieuw aangelegd. SBA Group voert al ruim 30 jaar renovaties uit. Dankzij onze brede kennis en ervaring kunnen we vrijwel elk ontwerp verwezenlijken zonder dat golfers daar overlast van ondervinden in hun spel.


WAAROM RENOVEREN?

Het aanpassen of renoveren van een bestaande golfbaan heeft meestal twee redenen. Op de eerste plaats kan het natuurlijk zo zijn dat fanatiek golfers toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Na jaren van trouwe dienst wordt een hole dan vervangen of aangepast, zodat het spel boeiend blijft. Aan de andere kant kunnen één of meerdere spelobjecten dermate aan slijtage onderhevig zijn, dat ze vernieuwd moeten worden. Dan is het nog slechts een kleine stap naar een volledig herontwerp van de hole. 


VAN ARCHITECT TOT AANNEMER

Wanneer er wordt gekozen voor een renovatie, bespreekt deze meestal de huidige status van de hole en zijn of haar wensen voor de toekomst met een architect. Zij stellen in overleg een concept op voor de te renoveren baan. Wanneer het concept is omgezet in een concrete bouwtekening of visualisatie, dan zoekt de architect in overleg met de opdrachtgever naar een geschikte aannemer die de ideeën kunnen omtoveren naar de werkelijkheid. Dit is waar SBA Group in beeld komt.


BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Op basis van de architectonische tekening maakt SBA een berekening van de benodigde grondstoffen en de verwachte looptijd van de renovatie. In principe is de tekening van de architect leidend. Vrijwel alle ontwerpen kunnen één-op-één worden gerealiseerd. Indien gewenst kan SBA wel aanvullend advies geven of een risicoanalyse maken op basis van de tekeningen en de bekende situatie op het golfpark. De hoeveelheid schaduw rond een hole kan bijvoorbeeld een verregaande impact hebben op de kwaliteit van het gras. Het is vaak veel goedkoper en efficiënter om dergelijke risico’s of zwakke plekken tijdens de aanleg te bespreken en aan te pakken, dan achteraf aan symptoombestrijding te doen in het onderhoud. GEEN OVERLAST TIJDENS DE RENOVATIE

Wanneer alle kaders duidelijk gedefinieerd zijn, kan de renovatie beginnen. Een complete renovatie van een hole duurt gemiddeld twee tot drie weken. Om de overlast voor golfers zoveel mogelijk te beperken, werken we met een strakke planning en wordt de volgorde van de werkzaamheden zorgvuldig bepaald. Er zijn voldoende mogelijkheden om de baan toch bespeelbaar te houden tijdens de renovatie. Zo kan de hole tijdelijk worden ingekort. Volgens de regels van de NGF is het namelijk toegestaan om per negen holes de baan met 50 meter in te korten om ze officieel bespeelbaar te houden. Een alternatief is om een nieuwe, tijdelijke green aan te leggen naast de oorspronkelijke green, waardoor de werkzaamheden weinig tot geen impact hebben op de spelervaring. 


LAAGJE VOOR LAAGJE

Bij aanvang van een renovatie wordt eerst de bestaande graslaag (tot ongeveer 20 centimeter diepte) eraf gefreesd. Vervolgens wordt de bodemlaag herverdeeld om zo de nieuwe vormen uit het ontwerp te creëren. Daarna worden de tees, greens en bunkers opgebouwd en de drainagesystemen aangelegd. Tot slot wordt de graslaag als een soort deksel over de vernieuwde bodemlaag geplaatst. SBA houdt daarbij altijd rekening met de geldende standaarden voor opbouwlagen die door de USDA, de Dutch Green Construction of de FFL worden gesteld.

Tijdens het volledige renovatie- of aanlegtraject blijven we in nauw contact met de opdrachtgever en architect om eventuele uitdagingen of onvoorziene omstandigheden te bespreken. Zo zorgen we ervoor dat alles netjes binnen planning en budget wordt afgerond. CONTACT OPNEMEN? WIJ ADVISEREN U GRAAG!

Wilt u meer weten over renovatiewerkzaamheden en de mogelijkheden bij SBA Golf & Groen? Neem dan contact met ons op via info@golfengroen.com of 046 - 411 3480 om een vrijblijvende afspraak in te plannen. U kunt ook het contactformulier invullen via https://sbagolfengroen.com/contact