ONZE KENNISBANK

DRAIN-SOLUTIONS

Door de veranderingen in het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met stortbuien die wateroverlast veroorzaken. SBA Golf & Groen heeft de expertise in huis om de probleemgebieden van uw golfbaan in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat uw baan 365 dagen per jaar bespeelbaar is!


PROBLEEM

Waterplassen, diepe sporen, drassige oppervlaktes en teleurgestelde golfers: het zijn een paar van de gevolgen van een forse regenbui. Door extreme weersomstandigheden in de verschillende seizoenen, komt de draagkracht van de bodem onder druk te staan. Slechte afwateringsmogelijkheden hebben negatieve gevolgen voor de bespeelbaarheid en het beheer van uw golfbaan en kan er zelfs voor zorgen dat uw golfbaan tijdelijk onbespeelbaar raakt. Wij helpen graag om dat te voorkomen! 


OPLOSSING

Dat doen we door de ondergrondse oorzaak te zoeken voor uw bovengrondse problemen. Om regenwater te kunnen afvoeren, heb je drainagesystemen nodig. Die zijn bedoeld om overmatig water zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Om de juiste methode toe te passen, doen wij een terreinonderzoek. Door middel van speciale GPS-meetapparatuur wordt uw terrein ingemeten en komen de probleemgebieden naar voren die door onze specialisten worden geanalyseerd. Per gebied wordt aan de hand van die analyse de drainagemethode bepaald, waaronder topdrainage door middel van onze eigen machine, horizontale- en verticale drainage via buizen en oppervlakte verschraling door middel van bezanden en vertidrainen. 


RESULTAAT

Een gepersonaliseerd drainagesysteem, gebaseerd op de complexiteit van uw baan. Iedere baan heeft een eigen aanpak. Door goede waterafvoersystemen blijft er geen water op de oppervlakte liggen en neemt de belastbaarheid van uw gras toe. Door goed en duurzaam gebruik te maken van watermanagement is het gras beter bestand tegen ziekteverschijnselen zoals schimmels. Zo kunt u profiteren van een kwalitatief betere baan zonder wateroverlast die het gehele jaar bespeelbaar is. 


BEKIJK HIER MEER PROJECTEN

Duurzame robotmaaiers

Buggy's zonder zorgen

Drain-solutions