ONZE KENNISBANK

Resultaat Gericht Beheer

Wat is het doel van uw huidige beheerplan? En zijn uw plannen duurzaam en chemievrij? SBA Golf & Groen heeft alles in huis om met kennis en kunde naar uw groenbeheer te kijken en heldere, actuele doelstellingen te bepalen voor de toekomst. Met inachtname van de Green Deal natuurlijk!


PROBLEEM

Een kwalitatief, duurzaam en groen beleid op golfbanen is onder andere gebaseerd op cijfers. Vaak worden beheerplannen opgesteld aan de hand van resultaten uit het verleden, maar die bieden geen garantie voor de toekomst. Bovendien is gras een natuurproduct waardoor het tussentijds evalueren en het bijstellen van uw doelen minstens zo belangrijk is als het opstellen ervan. Daarom zorgen wij voor een concreet en transparant toekomstplan waarin we streven naar een beheer van golfbanen zonder of met minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen, voeren we dat plan uit en monitoren en evalueren we de doelen op reguliere basis. 


OPLOSSING

Bij het maken van een beheerplan staat het gezond maken en houden van uw terrein op de lange termijn centraal. Om dat te bereiken richten we ons op het behoud van de juiste grassoorten, met een juiste mix en minimaal gebruik van water, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Voorkomen is nou eenmaal beter dan genezen! Daarom nemen we grondmonsters en maken we analyses. Uit de analyse volgt een bemestingsschema waarin we aangeven wanneer we welke producten gebruiken om de ideale omstandigheden te creëren voor uw gras. In combinatie met watermanagement zorgt dat voor een duurzaam beheer dat past bij waar uw ondergrond om vraagt én dat in lijn loopt met de doelstellingen van de Green Deal. 


RESULTAAT

Samen met onze hoofdgreenkeeper en kwaliteitsmanager bepalen wij de strategie om de door u gewenste kwalitatieve doelstellingen te bereiken. Die strategie en doelstellingen vindt u terug in ons eigen online beheersysteem. Daarin kunnen we bijvoorbeeld ook in een oogopslag zien of ons onderhoud niet samenvalt met evenementen op uw golfbaan. Dit transparante systeem vormt ook de basis voor de bij te houden gegevens van uw GEO-certificering. Dat maakt het duidelijk en overzichtelijk, zodat u inzicht krijgt in de huidige status en de te behalen doelstellingen.

BEKIJK HIER MEER PROJECTEN

Duurzame robotmaaiers

Buggy's zonder zorgen

Drain-solutions